Адвокатське бюро
татунця
З питаннями та пропозиціями звертайтеся
за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 9-д,
(044)422-02-97; (067)969-11-74
+380 (067) 969-11-74

Правова медіація


 В наш час в умовах значного перевантаження діяльності державних органів, зокрема судів, важливе місце посідає порівняно новий інститут правової медіації. Перш за все слід зазначити, що правова медіація – це спосіб та процедура врегулювання спору за допомогою незалежної від сторін фахової особи (медіатора). Таким чином, медіатор виступає як посередник, який надає допомогу сторонам конфлікту врегулювати його в досудовому порядку шляхом аналізу конфліктної ситуації та вибору сторонами такого варіанту вирішення, який задовольняв би в повному обсязі інтереси та потреби цих сторін, тобто учасників конфлікту.

Отже, інститут правової медіації згідно з вищезазначеними визначеннями, доцільно і правильно ототожнювати з інститутом досудового врегулювання спорів.
Інститут правової медіації укорінився і успішно застосовується в багатьох країнах Європи, для України він є достатньо новим, але досить успішно і швидко набуває популярності.
Найважливішими передумовами застосування медіації є насамперед наявність конфлікту чи спору між сторонами, а також спільна зацікавленість сторін у його врегулюванні в досудовому порядку за допомогою справедливого та неупередженого медіатора.
Для учасників конфлікту правова медіація є більш вигідною у порівнянні із судовим порядком вирішення спорів. Перш за все, учасники вільно і добровільно за згодою обирають медіатора, також медіація допоможе врегулювати спір чи конфлікт набагато швидше, аніж суд, а крім того, сторонам не прийдеться сплачувати судові витрати та витрачати кошти на складання спеціалістами позовних заяв та інших процесуальних документів, супроводження судових процесів.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що правова медіація – це швидкий та ефективний спосіб вирішення конфліктів чи спорів, де сторони мають рівні права та можливості, а медіатор в свою чергу виступає посередником, який сприяє налагодженню культури партнерських стосунків.

Дата: 14.02.2013
Переглядів: 534