Адвокатське бюро
татунця
З питаннями та пропозиціями звертайтеся
за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 9-д,
(044)422-02-97; (067)969-11-74
+380 (067) 969-11-74

Порядок повернення судового збору


 На практиці часто трапляються ситуації, коли з тих чи інших причин потрібно повернути уже сплачений судовий збір. І у зв’язку з цим виникає питання: - куди і в якому порядку потрібно звернутися за поверненням судового збору.

Перш за все потрібно звернутися до Закону України «Про судовий збір».
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судовий збір», сплачена сума судового збору повертається за ухвалою  суду в разі:
1)зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом; 2) повернення заяви або скарги; 3) відмови у відкритті провадження у справі; 4) залишення заяви без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням; 5) закриття провадження у справі.
У випадках, установлених п.1 ч.1 цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.
Частиною 3 ст. 7 цього Закону встановлено, що повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпеченням реалізації державної фінансової політики.
Згідно з Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, рішення про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників виконуються на підставі виконавчих документів виключно органами Казначейства у порядку черговості надходження таких документів (про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів - з попереднім інформуванням Мінфіну, про стягнення коштів боржників - у межах відповідних бюджетних призначень, наданих бюджетних асигнувань (залишків коштів на рахунках підприємств, установ, організацій). 
Якщо судовий збір був сплачений громадянином, а до суду він так і не звернувся, а відповідно відсутні підстави для ухвалення судового рішення щодо повернення судового збору, кошти повертаються відповідно до Порядку повернення коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 226. Відповідно до п. 5 цього Порядку, повернення  помилково  або надміру зарахованих до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів бюджетів здійснюється   за  поданням  органів,  що  контролюють  справляння надходжень  бюджету.  Подання  надається  до   органу   Державного казначейства   України   за   формою,   передбаченою  відповідними спільними  нормативно-правовими  актами  Державного   казначейства України та органів,  що контролюють справляння надходжень бюджету, з питань повернення помилково або надміру зарахованих  до  бюджету коштів, або  в довільній формі на офіційному бланку установи,  за підписом керівника установи або його заступників
 

Дата: 05.03.2013
Переглядів: 872