Адвокатське бюро
татунця
З питаннями та пропозиціями звертайтеся
за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 9-д,
(044)422-02-97; (067)969-11-74
+380 (067) 969-11-74

Як «Укравто» на Кільцевій всіляко хоче уникнути відповідальності (Форс-мажорні обставини - практика застосування)


 18 березня 2013 року в присутності працівників дільниці сервісу «Опель, Шевроле» ТОВ Автоцентр на Кільцевій було складено акт про те, що при виїзді з боксу дільниці автомобіля марки Opel Insignia 2010 року випуску, приблизно о 9 год. 40 хв. на дах транспортного засобу впала бурулька, що призвело до незначного пошкодження – вм’ятини даху автомобіля.

Працівниками ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» в складеному акті зазначено, що: «оскільки зазначена вище ситуація, яка склалась із транспортним засобом споживача, не заперечується працівниками дільниці сервісу, а також враховуючи і те, що остання не залежала від обох сторін (форс мажор), адміністрація Товариства бере на себе зобов’язання щодо усунення завданого бурулькою пошкодження транспортного засобу споживача за власний рахунок в будь-який час погоджений з останнім».
Споживач не погоджується з використанням та застосуванням у даній ситуації такого поняття, як ситуація, яка не залежала від обох сторін, а саме «Форс-мажор».
На сьогоднішній день не існує єдиного законодавчого визначення форс – мажорним обставинам, хоча при укладенні договорів форс-мажор завжди виділяються окремим пунктом.
Частина 2 ст. 218 Господарського кодексу України встановлює, що учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання господарського зобов’язання, чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського правопорушення. У разі, якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. 
Відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. 
Тобто, ні Господарський кодекс України, ні Цивільний кодекс України не дають прямого визначення поняттю «форс-мажор».
Звернувшись до Коментаря Цивільного кодексу України, а саме ст. 617, - непереборною силою називається надзвичайна або невідворотна за даних умов подія. У комерційному обороті непереборна сила часто називається форс-мажором. У випадку, якщо порушення зобов’язання сталося внаслідок непереборної сили, відсутня не лише вина порушника, але й, як правило, причинний зв’язок між його поведінкою і порушенням зобов’язань. Отже, непереборна сила звільняє боржника від відповідальності за порушення зобов’язання у всіх випадках, крім випадків, прямо передбачених законом.
Щодо самого поняття форс–мажор, варто зазначити, що відповідно до Постанови НКРЕ №28 від 31.07.1996 року, форс-мажорні обставини – надзвичайна і непереборна за наявних умов сила, захист від дії якої не передбачено в проектній та іншій нормативній документації, дію якої неможливо попередити застосуванням високопрофесійної практики персоналу, дія якої може бути викликана: винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідування і зсув ґрунту); непередбаченим ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною відповідного договору (страйк, локаут, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух); умовами, регламентованими відповідними органами виконавчої влади, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями.
  Таким чином, враховуючи вищевикладене, ситуацію, яка склалася 18 березня 2013 року аж ніяк не можна вважати форс-мажором, тому що її можна було заздалегідь попередити – працівники СТО мали потурбуватися про відсутність бурульок на даху.
Форс мажорна обставина – це обставина, яку не можна уникнути, а в даному випадку її уникнення було можливе, але у зв’язку з бездіяльністю працівників ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» зроблено не було.
Наказ Державної податкової адміністрації України «Про затвердження Порядку застосування норм пунктів 102.6-102.7 Податкового кодексу України » від 24.12.2010 року також дає визначення  обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) – це непереборна за даних умов сила (стихійне лихо, дія суспільного ворога, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), яка є обставиною, що звільняє фізичну особу або посадових осіб юридичної особи від відповідальності за невиконання обов’язків, передбачених податковим законодавством.
Отже, аналізуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що використовуючи таке поняття як «форс-мажорні обставини», фізичні та юридичні особи (а вданому випадку – ТОВ «Автоцентр на Кільцевій») дуже часто на практиці намагаються уникнути відповідальності.  З метою такого уникнення законодавець повинен більш точно дати визначення та характеристику поняттю «форс-мажорні обставини».
 
 
 
 

Дата: 19.03.2013
Переглядів: 616